Čištění studní

Studna vyžaduje pravidelnou údržbu doplněnou o kontroly kvality vodního zdroje. Pokud se výrazně zhorší vlastnosti čerpané vody anebo dojde k poklesu vydatnosti studny, je potřeba přistoupit k čištění a dezinfekci studní.

Kontrolu studny je nutné provést, jestliže se studna po delší době opět začíná využívat. Vrtané studny čistíme tlakovou vodou s následným odčerpáním kalů.

Po fázi čištění následuje samotná dezinfekce studny. K tomuto účelu se používá speciální dezinfekční prostředek. Kromě čištění a dezinfekce studní nabízíme rovněž výměnu sacích košů, svrchní skruže či zákrytové desky. Provedeme také montáž ručních pump a sacích potrubí. V rámci studnařských prací nabízíme rovněž instalaci ventilační hlavice. Zhotovíme nové jílové těsnící vrstvy. Prostřednictvím akreditované laboratoře zajistíme případně i orientační testy – rozbory vody.

Kontaktujte nás v případě zájmu o čištění a dezinfekci studny. Zpracujeme nabídku podle skutečného stavu a potřeb.