Vrtané studny

Provádíme ekologické vrtání studní s využitím recyklace. Odvrtaný materiál a voda se zachycují v recyklační nádrži, pozemek zůstane čistý a bez kontaminace. K vrtání využíváme nejmodernější německou technologii Adler B25, která chrání přírodu a životní prostředí.

 • Vrtané studny
 • Průzkumné a geologické vrty

Studny

Provádíme vrtané studny v několika konstrukčních variantách pro širokou veřejnost, průmyslové a zemědělské podniky, sportoviště, obce, všude tam, kde je kladen důraz na nejvyšší kvalitu a množství čerpané vody s dlouhodobou životností.

Vrty provádíme nejmodernější a nejnovější technikou vybavenou řízeným odvodem odvrtaného materiálu. Naše vrtná souprava je vybavena i do těžko dostupných terénů. Působíme v celé ČR. Realizujeme studny s šířkou vrtu do 170 mm ve všech typech podloží a hloubkách až do 50 metrů. Zajišťujeme kompletní dodávku vrtané studny.

Využití vrtaných studní a vrtů k zajištění zdrojů pitné a užitkové vody

 • u rodinných domů, rekreačních objektů a chalup
 • v sadech, zahradách a u zahradních chat
 • u průmyslových a firemních objektů
 • u zemědělských objektů
 • v polích a lánech

Ceny

Cenu studny ovlivňuje mnoho faktorů – místo realizace, geologické podmínky, podrobnosti projektu, vystrojení vrtu a další požadavky klienta, na kterých se dohodneme. Pevný ceník by byl pro zájemce matoucí, protože výsledná cena by mu nakonec s největší pravděpodobností neodpovídala. Zavolejte nám na kontaktní telefonní čísla a domluvte si schůzku. Rádi vám zpracujeme cenovou nabídku. Těšíme se na spolupráci.

Kontaktujte nás v případě zájmu o vrtání studny, realizaci průzkumného nebo geologického vrtu!

Zpracujeme nabídku včetně vyřízení dokumentací, posudek geologa, projekt a stavební povolení.

Realizace vrtané studny

Vrchní úvodní část vrtu v nesoudržném horninovém prostředí odvrtáme a propažíme manipulačními ocelovými pažnicemi. Ocelové pažnice jsou používány pro zajištění vrtu v nesoudržném horninovém prostředí, po ukončení vrtných prací se vytěží. Dále provedeme následné vrtání až do konečné hloubky vrtu. 

Vystrojení vrtu provádíme silnostěnnými PVC zárubnicemi s atestem na styk s pitnou vodou tak, aby byly zajištěny požadavky normy  ČSN 75 515.

Používáme zárubnice hrdlové i šroubovací, s tloušťkou stěny přizpůsobenou horninovému prostředí pro stabilizaci a dlouhou životnost vrtu.

Obsyp volného mezikruží je prováděn praným kamenivem (kačírkem) fr. 4/8 mm s přesnou zrnitostí. Samozřejmostí je vytvoření cementobetonové zátky nebo zátky z granulovaného jílu, která eliminuje pronikání povrchových vod do vrtu.

 • Poptávka vrtané studny
 • Návštěva pozemku pro studnu, analýza a cenová nabídka
 • Smlouva o provedení vrtané studny
 • Projektová dokumentace, hydrogeologické posudky, stavební povolení
 • Vrt studny, dokončení, instalace čerpadla
 • Kolaudace studny

Jak začít?

Nejprve se s námi spojte e-mailem nebo telefonicky a nezapomeňte přesně specifikovat místo vrtu (adresu, údaje z katastru nebo souřadnice) a k jakému účelu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží, které bude jedním z faktorů cenové nabídky.

Před sepsáním Smlouvy o dílo navštívíme pozemek a určíme přesné místo vrtané studny s ohledem na legislativu a okolí studny. Zákazníka seznámíme s celou problematikou stavby vrtané studny.

Po vyhledání pramene a upřesnění místa vrtu zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby, firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouvu neuzavíráme na místě, zákazník má dostatečný prostor pro její prostudování.

Nezbytnou náležitostí je projektová dokumentace zahrnující dvě části. Vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem v oboru vodohospodářství a hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek se zpracovává za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod.

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu – povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Kontaktujte nás v případě zájmu o vrtání studny, realizaci průzkumného nebo geologického vrtu!

Zpracujeme nabídku včetně vyřízení dokumentací, posudek geologa, projekt a stavební povolení.

Naše technika

Adler B25 je německá vrtací souprava pro studny a geologické vrty

Vrtací stroj Adler B25 je ideální pro vrtání studní, geologické průzkumy a průzkumy půdy. Výkonné kompaktní vrtací soupravy řady B umožňují vrtat díry až do 50 m na obtížně přístupných místech. S přepravní šířkou 100 cm a výškou pouhých 195 cm se lze dostat na dvorky a uzavřené zahrady. Pásový podvozek umožňuje vrtání v obtížném terénu. Vrtná souprava se proto používá pro vrtání studní, geotermální vrty a geologický průzkum.

Malý a lehký stroj na pásech s dálkovým ovládáním je maximálně šetrný k místu provádění vrtu. K vrtání používáme vodní nádrž a síto. Nezničíme cestu ani zahradu, nezůstane po nás rozmáčený pozemek.

Adler B25

 • Spolehlivost a kvalita stroje, kompletní vývoj a výroba v SRN
 • Nízká hmotnost je výhodou pro přepravu a minimální poškození zahrad, pozemků či terénů
 • Maximální výkon stroje pří nízké zátěži – možnost vrtání do 50 metrů a více
 • Teleskopický podvozek – bezkonkurenční možnost průjezdu stroje bránou od šíře 72 cm
 • Zachycení proplachovací vody při vrtání – zabraňuje znečištění/kontaminaci zahrad a pozemků

Čištění studní

Studna vyžaduje pravidelnou údržbu doplněnou o kontroly kvality vodního zdroje. Pokud se výrazně zhorší vlastnosti čerpané vody anebo dojde k poklesu vydatnosti studny, je potřeba přistoupit k čištění a dezinfekci studní.

Kontrolu studny je nutné provést, jestliže se studna po delší době opět začíná využívat. Vrtané studny čistíme tlakovou vodou s následným odčerpáním kalů.

Po fázi čištění následuje samotná dezinfekce studny. K tomuto účelu se používá speciální dezinfekční prostředek. Kromě čištění a dezinfekce studní nabízíme rovněž výměnu sacích košů, svrchní skruže či zákrytové desky. Provedeme také montáž ručních pump a sacích potrubí. V rámci studnařských prací nabízíme rovněž instalaci ventilační hlavice. Zhotovíme nové jílové těsnící vrstvy. Prostřednictvím akreditované laboratoře zajistíme případně i orientační testy – rozbory vody.

Kontaktujte nás v případě zájmu o čištění a dezinfekci studny. Zpracujeme nabídku podle skutečného stavu a potřeb.